Zdravotní řez

Ke každé zakázce přistupujeme individualně s ohledem na stanoviště stromu a funkci zeleně na dané lokalitě.