Ošetření památných stromů

 

Příklady ošetření památných a státem chráněných stromů realizované naší firmou.

Jako u každého stromu, vždy se snažíme postupovat dle platných zásad a metod moderní arboristiky s cílem zachovat tyto jediečné organismy se svou historickou, kulturní a  biologickou jedinečností i pro další generace.