Statické zajištění (vázání) korun stromů

 

 

- preventivní ochrana před rozlomením koruny jedince v důsledku poškození nebo růstového defektu vazbami ze syntetických materiálů - ARCO, Cobra. V závislosti na situaci lze instalovat i pevné vazby - vrtané nebo s podkladnicemi.