Údržba zeleně

Při samotném ošetření dřevin se snažíme zvolit takový zásah, který povede k zajištění provozní bezpečnosti dřeviny stanovišti. Naším cílem je co nejméně zatížit dřevinu řezem, popřípadě zvolit takový druh zásahu, který povede k zajištění  dlouhodobé stability stromu a pozitivně se projeví na jeho růstu.  

 

  Bezpečnostní řez - odstranění suchých, poškozených, odumírajících větví.

  Zdravotní řez - komplexní opatření zahrnující odstranění suchých, nalomených, do koruny prorůstajících větví. Dále větví, které se o sebe třou a větví neperspektivních (prorostlá, zahuštěná koruna). Cílem je zlepšení / udržení vitality jedince, zajištění stability provozní bezpečnosti jedince a jeho estetického vhledu (typického pro daný taxon).

  Redukční řez - redukce velikosti (či částí) stromu z důvodů provozně - bezpečnostních (s ohledem na druh a strukturální integritu jedince).

  Úpravy podjezdové a podchodové výšky - odstranění těch částí stromu v souladu se zajištěním průhledových profilů a s cílem zohlednit bezpečnost pro chodce, automobily, popřípadě přilehlé budovy.


 !!! Zajišťujeme i následnou likvidaci odstraněné dřevní hmoty !!!