Rizikové kácení

Rizikové kácení lanovou technikou v těžko přístupných či obtížných terénech - polohách, kde by mohlo dojít k ohrožení osob nebo poškození majetku nacházejícím se na dané lokalitě.

Kácení s montážní plošinou, kácení v blízkosti elektrických vodičů.